Fiber till Hovgårdsvägen!

Ekerö Bostäder har skrivit avtal med Eltel (Telia Scanova) om att dra in öppen fiber till bostäderna på Hovgårdsvägen på Adelsö.

Eltel kommer att påbörja arbetet så snart tjälen gått ur jorden. Det kommer då att bli en del grävarbeten fram till husen. Eltel kommer att grovåterställa all tomtmark, men boende får räkna med att det inte kommer att se helt orört ut.

Det beräknas att arbetet ska vara färdigställt i slutet av maj och då ska boende på Hovgårdsvägen kunna beställa bredband, TV och telefoni via fiber. De tjänsteleverantörer som då kommer att vara tillgängliga hittar du här: Tillgängliga tjänsteleverantörer

När installationen av fiber är avslutad kommer det att bli en hyreshöjning för hyresgäster på Hovgårdsvägen på 0,2%, vilken är framförhandlad med Hyresgästföreningen Region Stockholm.