Fjärrvärme till Ekebyhovsvägen och Ekuddsvägen

Nu ska fjärrvärmen kopplas in på Ekebyhovsvägen och Ekuddsvägen! Därför kommer värme och varmvatten att tillfälligt stängas av tisdagen den 24 november.

Avstängningen kommer att ske från kl. 07.00 och värme och varmvattnet kommer att kunna kopplas på igen runt kl. 16.00. Hela arbetet med inkopplingen beräknas vara klart senast kl. 18.00.

Vid påkoppling kan det hända att det kommer in luft i värmesystemet. Vi kommer i så fall att behöva komma in i vissa lägenheter för att åtgärda detta. Vi kommer att ha löpande uppdateringar om arbetets fortskridande på vår hemsida.

OBS! När varmvattnet sätts igång igen kan temperaturen och trycket variera  innan alla justeringar är klara.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför.