Fönsterbytet drar igång på Ekebyhov

Efter flera års försening på grund av överklagad upphandling, startar äntligen projektet med byte av fönster och fönsterdörrar på Ekebyhovsvägen!

Nu är det äntligen dags för projektet med byte av fönster och fönsterdörrar på Ekebyhovsvägen att dra igång. Detta innebär att lägenheternas fönster och fönsterdörrar byts ut till moderna 3-glas fönster. Bågar och karmar byts, samt nya energibesparande fönster installeras med ny utformning ändrad till ett-, två-, alternativt tre-luft (fönsterruta) istället för nuvarande fönstertyp. Entreprenören som upphandlats för att genomföra projektet är Interoc Dörr & Fönster AB.

Onsdagen den 23 augusti genomförde vi ett samrådsmöte på plats dit samtliga boende tillsammans med entreprenören och Hyresgästföreningen bjudits in. Träffen var väldigt trevlig med god uppslutning från boende i området. Vi bjöd på information om projektet, både från Ekerö Bostäder och från Interoc Dörr & Fönster AB, samt bjöd vi på kaffe och kaka.

Tidplan

Under vecka 35 2023 kommer entreprenören att genomföra kontrollmätningar i slumpvalt utvalda lägenheter. Sedan kommer projektet att genomföras i två etapper:

  • Etapp 1:      Ekebyhovsvägen 4, 6, 8, 10 Fönsterbyte genomförs under 2023
  • Etapp 2:      Ekebyhovsvägen 12, 14, 16 Fönsterbyte genomförs under första halvåret 2024

Själva fönsterbytet tar cirka en dag per lägenhet att genomföra. Därefter kommer återställning av snickerier etc. på insidan och montage av fönsterbleck och anslutningar på utsidan att göras. Detta behöver dock inte ske i direkt anslutning till fönstermonteringen utan kan komma att dröja några dagar.

Redan vecka 39 inleds projektet med den återstående PCB-saneringen på Ekebyhovsvägen 10, varefter fönsterbyte i det huset kommer att genomföras först.

Standardhöjande åtgärd

Med anledning av att detta innebär en standardhöjande åtgärd har en hyresreglering förhandlats fram med Hyresgästföreningen Region Stockholm. Hyran kommer att läggas på lägenhetens grundhyra efter respektive avslutad etapp.

Hyreshöjning per lägenhet, månadsskiftet efter avslutad etapp

  • 1 rum och kök 35 kr per månad
  • 2 rum och kök 55 kr per månad
  • 3 rum och kök 70 kr per månad
  • 4 rum och kök 80 kr per månad

Persienner

I samband med fönsterbytet finns möjlighet för hyresgästerna att köpa till persienner till rabatterat pris och med eget underhållsansvar.