Förändrad hyressättning för extraförråd

Från och med den 1:a februari 2023 förändras hyressättningen för hyra av extra förråd.

Hyressättningen har hittills inneburit att hyran varit densamma oavsett storlek på det extraförråd man hyr. Eftersom det finns relativt stora skillnader i storlek på olika förråd, har Ekerö Bostäder nu beslutat att förändra hyressättningen så att det blir ett mer rättvist system där vi tar hänsyn till förrådets storlek. I och med detta kommer istället en kvadratmeterhyra att tas ut för extraförråd från och med 2023-02-01.

Extraförråd kommer från den 1:a februari att få en hyra på 25 kr respektive 45 kr per kvadratmeter och månad. Hyresskillnaden beror på förrådets säkerhetsklass. Ett äldre förråd med hönsnät kommer att kosta 25 kr per kvadratmeter och månad, medan nya förråd med nätpanel, så kallade Troax förråd, får en hyra på 45 kr per kvadratmeter och månad.