Försköning av Herman Palms plan 2

Detaljplanearbetet som pågår för Stenhamra centrum drar ut på tiden. Av den anledningen så kommer Ekerö Bostäder att utföra en del arbete på den stora asfaltsplanen på Herman Palms plan, för att få till en trevligare miljö.

Den stora asfaltsytan på den gamla ICA-tomten i Stenhamra ingår i detaljplanearbetet för Stenhamra centrum som pågår just nu. Eftersom det arbetet drar ut på tiden kommer Ekerö Bostäder att se över och försköna den markytan tills dess att detaljplanen är klar.

Arbetet kommer att utföras under maj-juli 2022 och kommer att innebära:

  • Riva det tak (pumpstationen) som står mitt på ytan.
  • Dela av ytan så att infarten till konditoriet blir mitt emot Coop och infarten till gymmet blir från Stenhamravägen. Detta för att minska trafiken i området.
  • Ställa ut blomlådor för att dela av de två ytorna.
  • Måla upp rutor så att det blir tydligare för gymmets och konditoriets besökare.

Dessutom kommer jordgubbsförsäljning att ske på platsen under sommaren.