Första spadtaget för nya hyresrätter på Adelsö

Onsdagen den 24 november 2021 togs det första spadtaget för Ekerö Bostäders nybyggnation av 24 hyreslägenheter i 12 idylliska parhus i Stenby på Adelsö.

Spadtaget togs av , Peter Östergren (förste vice ordförande), Göran Heikius (vd för Heikius hus), Ingemar Hertz (ordförande i Ekerö Bostäders styrelse) och Ove Wallin (förste vice ordförande i kommunstyrelsen).

Det här spadtaget är ett viktigt sådant för landsbygden på såväl Adelsö som Munsö. Bostäderna behövs för att bevara och utveckla den service som behövs här.

Det säger Ove Wallin och fortsätter ”Men bostäderna i sig gör ingen skillnad, det är människorna som kommer bo där som är med och bygger samhället med förskola, skola, affärer, föreningslivet och andra verksamheter.”

Ingemar Hertz uttalar glädje och stolthet över att projektet nu är officiellt påbörjat:
”Under många år har Ekerö Bostäder arbetat med detta projekt och äntligen kan vi sätta spaden i jorden för att skapa nya lägenheter på Adelsö. Att bygga fler bostäder i alla delar av kommunen är en del av Ekerö Bostäders uppdrag. Dessa bostäder hoppas vi skall göra Adelsö ännu mer attraktiv så att det finns ännu bättre underlag för service till alla som bor på Adelsö. Att vi dessutom får nya lägenheter att fördela bland alla bostadssökande är inte minst viktigt. Ekerö Bostäder hoppas att under de närmaste åren kunna bygga ytterligare hyreslägenheter som det är ett stort behov av.”

Norrlands VA kommer att påbörja markarbeten i början av 2022 och husleverans från Heikius hus kan komma till stånd redan hösten 2022. Preliminär första inflyttning beräknas kunna ske i början av 2023.