Gustava kopplas in till fjärrvärme

Nu ska fjärrvärmen kopplas in på Gustavavägen! Därför kommer varmvattnet att stängas av tisdagen den 17 november.

Avstängningen kommer att ske från kl. 07.00 och varmvattnet kommer att kunna kopplas på igen runt kl. 13.00. Hela arbetet med inkopplingen beräknas vara klart senast kl. 18.00.

Vid påkoppling kan det hända att det kommer in luft i värmesystemet. Vi kommer i så fall att behöva komma in i vissa lägenheter för att åtgärda detta. Vi kommer att ha löpande uppdateringar om arbetets fortskridande på vår hemsida.

När varmvattnet sätts igång igen kan det vara lätt missfärgat. Detta är inte farligt men låt gärna kranarna stå och rinna i några minuter tills vattnet klarnar.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför.