Hyran för samtliga bil- och MC-platser höjs 2023-01-01

Hyran för samtliga bil- och MC-platser höjs med 1% från och med 2023-01-01.

Detta innebär 2023-års hyresnivåer per månad för dessa blir så här.

MC-plats: 277 kr
P-plats utan el: 277 kr
P-plats med el: 387 kr
P-plats med laddstolpe: 664 kr (endast Wrangels väg)
Carport: 553 kr
Garageplats utan el: 553 kr
Garageplats med el: 664 kr