Hyresförhandlingar för 2020 klara!

Vi har nu träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2020. Även denna gång blev det ett ettårsavtal avseende hyreshöjningar.

Detta innebär att förhandlingsresultatet gäller för 2020 och att det inför 2021 kommer att bli nya hyresförhandlingar. Förhandlingarna har genomförts i mycket god anda och båda parter är nöjda med det slutgiltiga resultatet och att Ekerö Bostäders hyresgäster slipper retroaktivitet.

Hyra bostäder

Generellt höjs bostadshyran med 1,95% från 2020-01-01, med undantag av följande lägenheter:

  • Nyproduktion på Wrangels väg/Clas Horns väg (80 st lägenheter)
  • Nyproduktion på Ångbåtsvägen 10D (en lokal ombyggd till två lägenheter)
  • Nyproduktion på Söderströms väg 217 (återuppbyggnad av en lägenhet efter brand)

De nyproducerade lägenheterna i listan ovan höjs istället med 0,9% från 2020-01-01.

Hyra fordonsplatser

Hyrorna för bil- och mc platser justeras från 2020-01-01 för att få en mer rättvis och utjämnad hyressättning. Månadshyran för 2020 för respektive parkeringstyp blir enligt följande:

MC-plats: 250 kr
P-plats utan el: 250 kr
P-plats med el: 350 kr
Carport: 500 kr
Garageplats utan el: 500 kr
Garageplats med el: 600 kr

Projektet kvartersvärdar

En del i förhandlingsöverenskommelsen är att projektet ”kvartersvärdar” avslutas. Grovsophanteringen kommer att utvärderas under två tillfällen under 2020 för att se hur sophanteringen utvecklas, en gång på våren och en gång på hösten. Detta ska utföras av BIK (Boinflytandekommittén).