Ingen överenskommelse i hyresförhandlingar

Ingen överenskommelse nådd i förhandlingar mellan Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen, avseende 2023 års hyresnivåer.

Förhandlingarna har förts i god anda men trots det har parterna inte kunnat nå en överenskommelse. Parterna står i nuläget långt ifrån varandra och kommer inte vidare i förhandlingen som därför nu avslutas utan att överenskommelse träffats.

Nästa steg är att fortsatt förhandling överlämnas till Hyresmarknadskommittén som får medla mellan parterna.

Vi hoppas nu på ett snabbt avslut och att en överenskommelse snart kan komma till stånd.

För Ekerö Bostäder

Ann Söderström                                          Caroline Andersson
Verkställande direktör                                Ekonomichef