Ingen visning av lägenhet?

På grund av Coronaviruset så är det inte visning av alla våra lediga lägenheter i nuläget.

Om du skulle få ett erbjudande på en lägenhet du har sökt och det inte är visning på den, kommer du istället att få bilder utskickade till dig.

Vi vill i möjligaste mån undvika smittspridning som kan ske i samband med lägenhetsvisning. Vi ber att du visar hänsyn och har förståelse för denna speciella situation, som hela världen tyvärr är drabbad av.

Det är viktigt att veta om att du kan behöva tacka ja till en bostad endast utifrån informationen i annonsen och eventuella bilder, eftersom det arrangeras färre visningar just nu. I de fall när det står i annonsen att det inte kommer att bli någon visning, kommer du inte att få se bostaden på plats innan du tackar ja även om du är nummer ett. Besök gärna bostadsområdet för att bilda dig en uppfattning om detta samt att utgå ifrån planritningen för själva lägenheten. Om du inte är beredd att nöja dig med det, finns tyvärr bara möjligheten att vänta med att söka bostäder till dess att situationen förändras. Man kan inte byta lägenhet innan man bott i den i minst 12 månader och det gäller även de som inte haft visning.