Kösystemet ändras fr.o.m. 1/7 2022

Ekerö Bostäders styrelse har beslutat att ändra Ekerö Bostäders kösystem från och med den 1 juli 2022.

Idag har Ekerö Bostäders bostadskö ett system med tre prioriteringsgrupper:
Prio 1: Kontraktsskrivna med Ekerö Bostäder
Prio 2: Folkbokförda i Ekerö kommun
Prio 3: Övriga

Från och med 2022-07-01 kommer detta att förändras och det kommer då bara att finnas två prioriteringsgrupper:
Prio 1: Folkbokförda i Ekerö kommun
Prio 2: Övriga

Den som är hyresgäst hos oss har fram till och med 2022-06-30 på sig att registrera sig i bostadskön och få sin kontraktstid som köpoäng per automatik. Därefter kommer samma regler gälla för hyresgäster som för alla andra sökande, det vill säga att det kommer att vara det datum som hyresgästen registrerar sig som blir startdatum för att samla köpoäng samt för att inte tappa sina köpoäng måste hyresgästen därefter uppdatera sina uppgifter i kösystemet minst en gång varje 12-månadersperiod.