Nu drar årets kundundersökning igång!

Vi arbetar ständigt för att bli bättre och för att du ska trivas med ditt boende och känna dig nöjd med den service som du får av oss. Nu vill vi gärna veta vad du tycker är bra och vad vi bör förbättra.

Ditt boende är betydelsefullt både för dig och för oss. Därför är dina åsikter är viktiga och vi vill veta vad du tycker om din lägenhet, om vår service och om ditt bostadsområde. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att se vad vi ska bli ännu bättre på i framtiden.

Det här är några av de saker vi gjort utifrån förra årets svar:

  • Återupptagit områdesträffar
  • Ökat ronderingarna i våra områden
  • Placerat blomarrangemang i de flesta av våra områden
  • Ökat städfrekvensen i soprum och trapphus
  • Återigen haft sommarferiearbetande ungdomar som jobbat med utemiljön i våra områden.

Så här skickar du in dina svar

Många av våra hyresgäster kommer att få en länk via e-post eller sms så att de kan fylla i enkäten digitalt. De som inte vill/kan eller som vi inte har e-post eller mobilnummer till kommer i slutet av oktober att få en pappersenkät i sin brevlåda med ett portofritt svarskuvert. Det är enkelt att besvara enkäten digitalt på www.svar.aktivbo.se. Ange numret som finns på pappersenkäten. Om du vill fylla i pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet.

Undersökningsföretaget AktivBo garanterar att alla svar är anonyma. Om du har frågor eller synpunkter kontakta AktivBo på telefon 08-23 39 85 eller via e-post info@aktivbo.se.

Stort tack för att du svarar så snart du kan!