Nyheter i bostadskön från 2024-01-01

Från den 1 januari 2024 är det lite nya regler som gäller för bostadskön. Bland annat kan man då ställa sig i kön redan från 16 års ålder.

Den 23 november antog Ekerö Bostäders styrelse reviderade riktlinjer för bostadsuthyrningen. De uppdaterade riktlinjerna börjar gälla från den 1 januari 2024 och den största förändringen är att man då kan registrera sig i bostadskön redan vid 16 års ålder.

Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas till annan sökande, men från 2024-01-01 gäller ett undantag vid dödsfall då överlåtelse av köpoäng kan ske mellan gifta och sammanboende som levt under äktenskapliga förhållanden. Detta ska intygas genom dödsfallsintyg och personbevis som styrker att de varit gifta/sammanboende (som sammanboende räknas de som varit folkbokförda på samma adress i minst 3 år).