Ommålning av Gustavavägen upphandlad

Nu har vi undertecknat kontrakt med Rosén Olsson Måleri AB avseende ommålning av fasaderna på Gustavavägen.

Arbetet kommer att delas upp i två etapper med etapp 1 under sommaren 2021 och etapp 2 under sommaren 2022.

Det som ingår i arbetet är:

  • Rengöring och ommålning alla byggnadernas fasader (inklusive tvättstuga, förråd, garage och bostäder)
  • Byte av skadad träpanel
  • Ommålning eller oljning av trä altan och/eller balkong.

Boende på Gustavavägen kommer att få mer utförlig information närmare i tiden för projektets start.