Preliminär tidplan fönsterbyte Ekebyhov

Här finns nu en preliminär tidplan för fönsterbytet på Ekebyhovsvägen.

Projektet innebär att lägenheternas fönster och fönsterdörrar byts ut till moderna 3-glas fönster. Bågar och karmar byts, samt nya energibesparande fönster installeras med ny utformning ändrad till ett-, två-, alternativt tre-luft (fönsterruta) istället för nuvarande fönstertyp. Entreprenören som upphandlats för att genomföra projektet är Interoc Dörr & Fönster AB. Det här kommer att medföra ett bättre inomhusklimat samt bättre ljudisolering i lägenheterna.

Själva fönsterbytet tar cirka en dag per lägenhet att genomföra. Därefter kommer återställning av snickerier etc. på insidan och montage av fönsterbleck och anslutningar på utsidan att göras. Detta behöver dock inte ske i direkt anslutning till fönstermonteringen utan kan komma att dröja några dagar.

Klicka på tidplanen om du vill se den i större format (bilden öppnas i ny flik).

Standardhöjande åtgärd

Med anledning av att detta innebär en standardhöjande åtgärd har en hyresreglering förhandlats fram med Hyresgästföreningen Region Stockholm. Hyran kommer att läggas på lägenhetens grundhyra efter respektive avslutad etapp.

Hyreshöjning per lägenhet, månadsskiftet efter avslutad etapp

  • 1 rum och kök 35 kr per månad
  • 2 rum och kök 55 kr per månad
  • 3 rum och kök 70 kr per månad
  • 4 rum och kök 80 kr per månad

Persienner

I samband med fönsterbytet finns möjlighet för hyresgästerna att köpa till persienner till rabatterat pris och med eget underhållsansvar.