Räddningstjänsten avråder från eldning!

Räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 den 23 juni och gäller tills vidare.

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor.

Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. En liten eld kan snabbt växa och orsaka stora och allvarliga skador. Läs mer på SMHI:s sida med aktuella vädervarningar

All eldning sker på eget ansvar

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet. 

Att grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.  

Håll koll på brandrisken via app

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram en app där du kan hålla koll på brandrisken i skog och mark. Den heter Brandrisk Ute och finns att ladda ner på App Store och på Google Play.