Restriktioner mot smittspridning förlängda t.o.m. 28/2

De gällande restriktionerna för att förhindra smittspridning är nu förlängda till och med den 28 februari 2021. Detta innebär alltså att vi agerar såsom tidigare; vi ber att ni bara gör akuta felanmälningar, endast akuta felanmälningar åtgärdas samt alla besök på vårt kontor måste bokas i förväg.