Så här fungerar iLOQ

Som ett led i vårt trygghetsarbete har vi under början av 2022 bytt ut samtliga nyckelsystem till iLOQ, ett elektroniskt system.

För enklare nyckelhantering samt för ökad trygghet och säkerhet i våra bostadsområden byter vi samtliga låssystem till det digitala systemet iLOQ. Nycklarna programmeras så att de fungerar både till bostaden och till andra lås som hyresgästen behöver tillträde till. Det kan t.ex. vara miljöhus, underjordsbehållare, garage och förråd. Det gör att boende inte behöver olika nycklar till de utrymmen som hen disponerar. Skulle en nyckel tappas bort är det enkelt att avprogrammera den förlorade nyckeln och tillverka en ny.

Då nyckeln förs in i låset gör den statiska elektriciteten vid rörelsen att låscylindern alstrar all den elenergi som cylinders och nyckelns elektronik behöver för att öppna låset. Detta gör att det är viktigt att inte föra in nyckeln för fort eller för långsamt i låset.

Så här gör du:

För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln ur cylindern och prova igen lite långsammare eller lite snabbare. Är införingsrörelsen för långsam eller för snabb förblir cylindern i låst läge. Det är egentligen inte svårt, utan den rätta hastigheten är något man vänjer sig vid ganska fort.