Sista svarsdag för hyresgästenkäten 13/10

Hjälp oss att bli ännu bättre - svara på hyresgästenkäten före den 13 oktober.

Du har under september fått vår årliga hyresgästenkät utskickad till dig. Dina svar är väldigt viktiga för oss, så att vi vet att vi arbetar med rätt saker och så att vi vet var de största förbättringsbehoven finns.

Nu närmar sig enkätundersökningen sitt slut för i år och vi ber dig som ännu inte svarat på enkäten att göra det före den 13 oktober 2021.

Stort tack för din medverkan och för att du hjälper oss bli ännu bättre!