Vi byter till iLOQ-lås i alla våra bostadsområden!

För enklare nyckelhantering samt för ökad trygghet och säkerhet i våra bostadsområden byter vi samtliga låssystem till det digitala systemet iLOQ.

För oss är det väldigt viktigt att låset är digitalt, dvs programmerbart. I dagsläget kan vi i värsta fall tvingas byta ett helt låssystem om en huvudnyckel skulle tappas bort, medan vi med iLOQ snabbt och enkelt kan göra en borttappad nyckel obrukbar. Just nu är vi i startgroparna för det här projektet, där vi samarbetar med SafeTeam. Just nu har programmeringen av nycklar påbörjats och hela projektet beräknas vara klart under sommaren 2022.

Redan nu finns iLOQ i de nyproducerade bostäderna på Wrangels väg/Clas Horns väg, samt på Vallviksvägen. De kommande nybyggda lägenheterna på Slagarvägen på Adelsö kommer redan från start att förses med detta låssystem.

Boende i våra områden kommer i god tid att aviseras när det blir klart att vi kommer till just deras områden.

Så här fungerar iLOQ

Nycklarna programmeras så att de fungerar både till bostaden och till andra lås som hyresgästen behöver tillträde till. Det kan t.ex. vara miljöhus, underjordsbehållare, garage och förråd. Det gör att boende inte behöver olika nycklar till de utrymmen som hen disponerar. Skulle en nyckel tappas bort är det enkelt att avprogrammera den förlorade nyckeln och tillverka en ny.

Då nyckeln förs in i låset gör den statiska elektriciteten vid rörelsen att låscylindern alstrar all den elenergi som cylinders och nyckelns elektronik behöver för att öppna låset.