Om det finns risk för vattenskador tre år efter ett stambyte borde det gå på reklamation – inte standardhöjande åtgärd. FORTS…. t.ex. om vattenskadan inte upptäckts av hyresgästen men upptäcks vid er besiktning.

Fick man en standardhöjande åtgärd för tre år sedan och att man sedan upptäcker en vattenskada så kommer vi att åtgärda vattenskadan, men man kommer inte att få en ny standardhöjande åtgärd utförd.