Om det finns risk för vattenskador tre år efter ett stambyte borde det gå på reklamation – inte standardhöjande åtgärd.

Har man ett badrum som renoverats för tre år sedan ingår man inte i det här projektet. Har man problem i det badrummet får man göra en felanmälan så att vi kan komma och åtgärda det.