Om man inte vill ha renovering, så vad händer efter?

Om man vill avstå renovering kommer vi att behöva besiktiga lägenheten för att säkerställa att det inte finns vattenskador eller annat som skulle kunna riskera att skada fastigheten eller de som bor där. Visar det sig vid besiktningen att det är ok att avvakta renovering så är det också ok att avstå.