Önskemål om möjligt, låt köksluckorna gå hela vägen upp i tak så finns mer förvaring i skåpen och vi slipper en dammsamlande, svårstädad yta i takhöjd.

Vi har valt den högre varianten av överskåp för att få plats med mer i skåpen och för att minska svårstädade ytor. Dock spelar ventilationen in och det kan betyda att det måste lämnas ett glapp mellan skåp och tak.