Översyn av hyror och jämföra likvärdiga lägenheter låter för mig som att om man inte får en renovering kan ändå bostaden få en högre höjning baserat på likvärdigheten?

Givetvis ska likvärdiga lägenheter ha likvärdig hyra men din hyra är ju redan förhandlad utifrån bruksvärdet så du kommer inte att få något påslag för standardhöjning om du inte får någon höjd standard nu.