På Söderströms väg har vi kakel/klinker på övre plan. Har nya byggregler kommit de senaste åren?

De har förändrats över tid. Kraven på stomme och våtrum skiljer sig åt från idag i jämförelse med när Söderströms väg byggdes. Det är med största sannolikhet en succesiv förändring.