Själva mötesformen via teams är ett bra komplement, men det finns massor med hyresgäster som inte har tillgång/möjlighet till teams och om man kopplar upp via telefon ser man inga bilder. Kommer ni ordna ytterligare fysiska möten?

Det finns hyresgäster som kontaktat oss, precis som det stod i informationsbrevet att man skulle göra om man inte hade möjlighet att delta via Teams. Där har vi ordnat så att de kommer att få både vår och Hyresgästföreningens presentationer tillsammans med de frågor och svar som framkommer vid mötet, hemskickat till sig i pappersform. Dessa kommer även att läggas ut på vår hemsida så att har man kopplat upp sig via telefon och har svårt att se bilder, kan man titta på dessa där. Man även alltid kontakta oss via telefon med frågor och synpunkter.