Adelsö Hembygdsgård

Den 23 juni 2020 fattade Ekerö kommuns fullmäktige följande beslut ”Kommunfullmäktige beslutar att ge Ekerö Bostäder i uppdrag att genomföra förvärv av Adelsö hembygdsgård från Ekerö pastorat” och den 4 januari 2021 tog Ekerö Bostäder över fastigheten.

Lite historik

Adelsö hembygdsgård ligger mycket vackert beläget som närmaste granne med världsarvet Hovgården.
Det som idag är Adelsö hembygdsgård donerades på 1930-talet av en avliden adelsöbo till Adelsö Kommun och dess befolkning. Det var 1939 som Adelsö kommun beslutade att dåvarande Uppgårdens ladugård skulle byggas om till hembygdsgård, och den har sedan dess spelat en stor roll i Adelsöbornas förenings- och kulturliv. Vid kommunsammanslagningen till Ekerö kommun år 1971, övergick egendomen i den nya kommunens ägo. År 2008 sålde Ekerö kommun hembygdsgården till Ekerö pastorat med villkoret är att hembygdsgården även fortsättningsvis är öppen för allmänheten.

Att hyra hembygdsgården

I dag finns det två hyresgäster i lokalerna. Dels en förskola och dels en brandstation. Ekerö Bostäders intention är att fortsätta förvaltningen med den nuvarande verksamheten intakt, och vi hoppas därmed kunna vara en bidragande aktör i bevarande och fortsatt utvecklande av Adelsös kultur- och föreningsliv.

Den del av hembygdsgården som kallas samlingssalen kan hyras av föreningar och privatpersoner för träffar och tillställningar. Mer information om detta har Ann Björklund som är kontaktperson för uthyrningen. Henne når du på telefon 08-420 032 04 eller via e-post ann.bjorklund(at)ekerobostader.se.

Uthyrning av lokalen kommer dock att begränsas till dess att folkhälsomyndigheten lättar på direktiven för förhindrande av spridning av Covid-19.

Hitta hit

Adress: Adelsö ringväg 112, 178 92 Adelsö.

Hitta hit kommunalt: Från Brommaplan ta buss 312 mot Adelsö. Åk över färjan med bussen och hoppa av vid hållplats Hembygdsgården.

Hitta hit med bil: Från Brommaplan följ Ekerövägen förbi Ekerö centrum fortsätt förbi Träkvista torg och följ vägen i cirka 25 km till Sjöängen. Ta gratisfärjan över till Adelsö håll vänster mot Adelsö kyrka, efter cirka 2.5 km ta första höger (efter fotbollsplanen) in på Hembygdsgårdens grusparkering. Färjan avgår två gånger i timmen (07 och 37 från Munsö) med två extra avgångar under rusningstrafik.

Här är en kartlänk som visar Adelsö hembygdsgård.