Vad gör jag med mina grovsopor?

Grovsopor och farligt avfall lämnas på Skå Återvinningscentral.

Alla boende i Ekerö kommun har tillgång till att gratis lämna grovsopor och farligt avfall på Skå Återvinningscentral. Ett passerkort per hushåll ingår och det kan beställas via formulär på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se.

För borttappat, trasigt eller extra passerkort debiterar Ekerö kommun dig 200kr/kort.

Har du saker som är för fina för att slänga och som någon annan skulle ha glädje av? Lämna gärna dem i återbrukscontainern, Återbruket, på Skå återvinningscentral. Samtidigt som du lämnar avfall på återvinningscentralen kan du titta in i återbrukscontainern – Återbruket och se om du själv hittar någonting som du skulle ha användning av.

Har du frågor kan du ringa till Skå ÅVC på telefon: 08-795 47 20, eller gå in på Ekerö kommuns hemsida för aktuella öppettider, www.ekero.se.