Vad händer om någon av mina tillhörigheter blir skadade under renoveringen?

Du ska placera dina tillhörigheter så att de inte riskerar att skadas under arbetets gång. Skulle det trots detta inträffa är det antingen entreprenörens försäkring eller din hemförsäkring (beroende på vad som hänt) som täcker detta.