Varför använder ni ordet renovering, när ni menar standardhöjande åtgärder?

Per definition är kök- och badrumsrenovering standardhöjande åtgärder.