Varför så tråkiga färger på luckorna?

Vi tänker att vi väljer färger som generellt anses vara ok. Om man har t.ex röda luckor och sedan flyttar är det mer troligt att inflyttande hyresgäst skulle vara mindre benägen att vilja ha sådana. Därför håller vi oss till mer neutrala färger. Färger kan komma att förändras över tid.