Vårt kök har blivit bedömt som prioritet 1, det vill säga mycket slitet. Vi undrar hur ni bedömer turordningen på alla som fått prioritet 1 på sina kök och/eller badrum?

Även inom de olika prioriteringsgraderna finns det mer och mindre brådskande objekt. Detta kommer att vara en stark faktor som avgör turordningen. En annan är om det finns flera objekt i samma prioritet inom samma fastighet och/eller portuppgång så kommer vi att försöka renovera dessa samtidigt för att spara tid och pengar.