Vet inte om ni redan svarat på denna fråga om tiden i varje lgh: Gör man en lgh i taget eller jobbar man parallellt i hela porten/huset?

Ambitionen är att korta ner byggtiden så mycket som möjligt. Man kommer att begränsa antalet lägenheter som man arbetar i samtidigt för att få ner byggtiden. Där det går kommer vi att försöka ta trapphus för trapphus, men initialt är det de mest akuta lägenheterna som vi kommer att börja i. Därefter kommer vi att försöka koncentrera renoveringarna till lägenheter inom samma område.