Kök- och badrumsrenovering

Alla hus åldras och behöver renoveras. Därför startar vi nu upp ett projekt där vi kommer att renovera alla ännu inte omgjorda kök och badrum i alla bostadsområden. Projektet kommer att pågå under drygt tio år och kommer att innebära moderna, standardhöjande renoveringar i alla våra bostäder som omfattas av projektet.

Vid renoveringarna får kök, badrum och elinstallationer en ny, modern standard. I och med detta ökar också säkerheten i husen. Vi planerar att projektet kommer att pågå i drygt 10 år. Turordningen för kök- och badrumsrenoveringarna kommer att bestämmas utifrån behovet i respektive lägenhet och kommer alltså inte att genomföras områdesvis.

Standardhöjande åtgärder

Standardhöjande åtgärder är till exempel renoveringar som ökar lägenhetens bruksvärde. Ett ökat bruksvärde har betydelse när man ska bestämma hyran. Det innebär att dessa planerade renoveringar kommer att medföra ett hyrespåslag när de har genomförts.

Unika förhandlingar

Hur stora påslagen för standardhöjande åtgärder blir är fastställt efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Detta har varit en helt unik förhandling med avseende på att vi förhandlat för hela vårt bestånd, något som inte tidigare har gjorts.

Vissa tillval

I samband med att det blir dags att renovera hemma hos dig, kommer du, om du vill, få möjlighet att välja till vissa tillval mot ett extra hyrespåslag.