Kök- och badrumsrenovering

Alla hus åldras och behöver renoveras. Därför startar vi nu upp ett projekt där vi kommer att renovera alla ännu inte omgjorda kök och badrum i alla bostadsområden. Projektet kommer att pågå under drygt tio år och kommer att innebära moderna, standardhöjande renoveringar i alla våra bostäder som omfattas av projektet.

Vid renoveringarna får kök, badrum och elinstallationer en ny, modern standard. I och med detta ökar också säkerheten i husen.
Vi planerar att börja med projektet i början 2022 och det kommer sedan att pågå i drygt 10 år. Turordningen för kök- och badrumsrenoveringarna kommer att bestämmas utifrån behovet i respektive lägenhet och kommer alltså inte att genomföras områdesvis. En underhållsplan håller på att utformas för att fastställa varje bostads skick och behov.

Standardhöjande åtgärder

Standardhöjande åtgärder är till exempel renoveringar som ökar lägenhetens bruksvärde. Ett ökat bruksvärde har betydelse när man ska bestämma hyran. Det innebär att dessa planerade renoveringar kommer att medföra ett hyrespåslag när de har genomförts.

Unika förhandlingar

Hur stora påslagen för standardhöjande åtgärder blir är ännu inte fastställt utan förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer att inledas hösten 2021. Detta är en helt unik förhandling med avseende på att vi förhandlar för hela vårt bestånd, något som inte tidigare har gjorts. Unikt är också att du som hyresgäst kommer att ha möjlighet att avstå från kök- och badrumsrenovering förutsatt att lägenhetens skick så tillåter.

Olika valmöjligheter

I samband med att det blir dags att renovera hemma hos dig, kommer du få möjlighet att välja mellan olika standardutföranden. Det kommer att finnas flera olika alternativ att välja mellan. För kök är alternativen Bas, Tillval 1, Tillval 2 samt Tillval 3 (vilket är Tillval 2 med rostfria vitvaror). För badrum är alternativen Bas, Tillval 1 och Tillval 2. OBS! Badrum på plan två i radhus kommer inte att kunna få Tillval 2. De olika alternativen innebär olika grad av standardhöjning och kommer också att medföra olika nivåer på hyrespåslag.

Du kan avstå från kök och/eller badrumsrenovering

Om du inte vill att kök och/eller badrumsrenoveringen ska utföras så kan man välja att avstå. Dock med villkoret att AB Ekerö Bostäder förbehåller sig rätten att besiktiga lägenheten för att säkerställa att skicket är så pass bra att det inte finns risk för vattenskador eller annat som innebär risk för fastigheten eller de boende. I de fall där besiktningen kräver att underhåll sker, kommer vi att renovera enligt Bas förslaget och den överenskomna hyreshöjningen är då gällande. Givetvis kan du även välja något av tillvalen, med tillhörande hyreshöjning, om du så önskar, men hyresgästen har i dessa fall inte rätt att neka underhållsåtgärd.

Digitalt informationsmöte efter sommaren

Den 19 oktober kommer vi att hålla ett digitalt informationsmöte dit alla våra hyresgäster har bjudits in. Vid detta möte kommer vi att beskriva projektet mer i detalj och presentera de olika valalternativen som kommer finnas. Vi kommer här även att besvara alla de frågor som har inkommit till oss avseende kök- och badrumsrenoveringarna. Efter mötet kommer även presentationen att filmas och publiceras här på vår hemsida.

Här på hemsidan kommer vi att löpande lägga ut information allteftersom underhållsplan och förhandlingar framskrider, samt ha en sektion för Frågor och Svar.