Hur fungerar kösystemet?

För varje dag du är registrerad i vår bostadskö får du en poäng (en så kallad bopoäng). För varje ledig lägenhet bildas en kö av de som har bokat intresse för just den bostaden. Köplatsen avgörs den prioriteringsgrupp de tillhör och av antalet bopoäng de har.

Kösystemet har två prioriteringsgrupper:

Prioritet 1: Personer folkbokförda i Ekerö kommun
Prioritet 2: Övriga bostadssökande

Man måste logga in på Mina Sidor minst en gång per 12-månadersperiod för inte den ifyllda intresseanmälan ska raderas och man tappar alla sina köpoäng.

Läs mer om kösystemet här