Kösystemet

Så här fungerar kösystemet

Registrera dig i bostadskön 

För varje dag du är registrerad i vår bostadskö får du en poäng (en så kallad bopoäng). För varje ledig lägenhet bildas en kö av de som har bokat intresse för just den bostaden. Köplatsen avgörs av den prioriteringsgrupp de tillhör och av antalet bopoäng. Om både prioritet och bopoäng skulle vara lika för två sökande så är det bokningstiden för objektet som avgör.

Kösystemet har två prioriteringsgrupper:

Prioritet 1: Personer folkbokförda i Ekerö kommun
Prioritet 2: Övriga bostadssökande

Exempel:

Dessa personer har sökt samma lägenhet och får då följande köplacering för den lägenheten:

Sven SvenssonFolkbokförd Ekerö kommun= Prioritet 1Bopoäng: 2 754Köplats = 1
Lars LarssonFolkbokförd Ekerö kommun= Prioritet 1Bopoäng: 2 382Köplats = 2
Lena LarssonFolkbokförd Malmö= Prioritet 2Bopoäng: 8 603Köplats = 3
Eva ErikssonFolkbokförd Stockholm= Prioritet 2Bopoäng: 8 589Köplats = 4

Uppdatera din intresseanmälan

Observera att din registrering i bostadskön måste uppdateras minst en gång per år för att du inte ska falla ur systemet. En uppdatering sker varje gång du loggar in på Mina Sidor. Om du inte loggar in tas din registrering bort automatiskt på dagen 12 månader efter det att du senast loggade in. Som en service skickar vi en påminnelse via e-post eller via brev (beroende på hur du valt att få din korrespondens), tre veckor innan din intresseanmälan går ut. Ekerö Bostäder tar inte ansvar för att påminnelseutskick når fram till avsedd mottagare. Vi vill även poängtera att det är ditt eget ansvar att se till att din intresseanmälan uppdateras i tid.

Din intresseanmälan raderas vid kontrakt

Observera att när du får ett nytt kontrakt raderas din intresseanmälan i bostadskön automatiskt. Vill du börja samla köpoäng på nytt måste du fylla i en ny intresseanmälan. Det gör du genom att klicka på ”Skapa intresseanmälan” som finns längst ner på förstasidan när du loggar in på Mina Sidor. Där får du fylla i dina uppgifter på nytt.

Du kan bli spärrad i kösystemet

Om du inom ett år tackar nej tre gånger eller inte besvarar tre erbjudanden som du får, så kommer din intresseanmälan att spärras under ett år framåt och du kan under denna period inte boka dig några lediga lägenheter. Du fortsätter att få köpoäng för varje dag som du är registrerad i kösystemet även om du är spärrad.  Efter ett år tas spärren automatiskt bort och du kan igen boka dig på lediga lägenheter. OBS! Du förlorar inte någon köpoäng förutsatt att du fortsätter uppdatera dig inom denna 12-månadersperiod.