Att söka bostad

För att registrera dig i Ekerö Bostäders bostadskö måste du:

  • ha svenskt personnummer (10 siffror)
  • ha fyllt 16 år

När du är inloggad på Mina sidor kan du boka din intresseanmälan på lediga lägenheter (max tre bokningar per gång). Lediga lägenheter publiceras på hemsidan och du kan då boka ditt intresse på dem. Lediga lägenheter kan läggas ut på hemsidan alla dagar i veckan och ligger efter publicering ute i sju dagar.

Vårt kösystem räknar ut vilken köplats du har för lägenheten. Erbjudanden skickas ut per brev till de som har högst bopoäng och prioritering. Du kan också se på Mina sidor om du har fått ett erbjudande. Gå gärna och titta på lägenheten även om det är andra som har en högre köplats än du, det är inte säkert att den som står först på tur tackar ja och/eller blir godkänd. Den som får ett erbjudande går och tittar på lägenheten och lämnar svar JA eller NEJ före senaste svarsdatum som står i erbjudandet. Den som tackar JA och har främst köplats kommer att inkomstprövas enligt företagets policy.

Vad krävs för att bli godkänd som hyresgäst?

  • Åldersgräns för att skriva kontrakt är 18 år.
  • Inkomster ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra. När hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad. Beloppen (Kronofogdemyndighetens normalbelopp) bestäms av riksdagen och justeras en gång per år (mer information om normalbeloppet hittar du här: http://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html). Som årsinkomst räknas inkomst av eget arbete, inkomst av kapital, studiebidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.
  • Inga obetalda betalningsanmärkningar eller skulder hos Skatteverket eller Kronofogden. Om det finns en betalningsanmärkning ska skuldsaldot vara noll kronor under de senaste tolv månaderna. I undantagsfall kan individuell prövning ske.
  • Betalningsmoral och eventuella störningar kontrolleras med tidigare hyresvärd. Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan den sökande prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Den eventuella hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.
  • Om sökande eller medsökande har bostad kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.

Läs hela uthyrningspolicyn