Hur fungerar kösystemet?

För varje dag du är registrerad i vår bostadskö får du en poäng (en så kallad bopoäng). För varje ledig lägenhet bildas en kö av de som har bokat intresse för just den bostaden. Köplatsen avgörs den prioriteringsgrupp de tillhör och av antalet bopoäng de har.

Kösystemet har tre prioriteringsgrupper:

Prioritet 1: Personer som idag har bostadskontrakt med Ekerö Bostäder (köpoängen räknas från kontraktsdatum)
Prioritet 2: Personer folkbokförda i Ekerö kommun
Prioritet 3: Övriga bostadssökande

Här kan du läsa mer utförligt om hur kösystemet fungerar.