Debattartikel om LOU

Som ett kommunalägt allmännyttigt bostadsbolag lyder Ekerö Bostäder under Lagen om Offentlig Upphandling. VD har tillsammans med bolagets styrelse skrivit en debattartikel avseende detta.

En utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har till Finansdepartementet överlämnat sitt betänkande. Utredaren har haft i uppgift att titta på två viktiga delar i den sociala bostadspolitiken: uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt vissa bostadspolitiska verktyg för att hjälpa de hushåll som inte själva hittar en lämplig bostad på marknaden.

I betänkandet, som nu går ut på remiss, lämnas bland annat förslag om att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Ekerö Bostäders VD och styrelse har skrivit en debattartikel för att stå bakom och förorda att allmännyttan inte längre ska behöva tillämpa LOU och därmed kunna bidra till bostadsförsörjningen på ett bättre sätt än idag.

Läs debattartikeln här: Fler nya hyresrätter med lägre hyror i Ekerö kommun