Fasadmålning på Gustavavägen

Nu är det dags att måla fasaderna på Gustavavägen! Projektet är uppdelat på två år och ca. hälften av bostäderna kommer att göras under 2021. De bostäder som sedan kvarstår kommer att målas under sommaren 2022.

Förberedelser för dig som bor på Gustavavägen:
Ha fritt från väggen och tre-fyra meter ut. Flytta undan möbler, cyklar, spaljéer, växter, markiser etc. från fasaden så att det går att komma åt att måla.

De som ska utföra fasadmålningen heter: Rosén Olsson Måleri AB, kontaktperson: Magnus Eklund.

Läs mer om de två etapperna här