Nu målar vi Gustavavägen

Nu är det dags att måla fasaderna i området. Projektet är uppdelat på två år och ca. hälften av bostäderna kommer att göras under 2021. De bostäder som sedan kvarstår kommer att målas under sommaren 2022.

Så här är arbetet uppdelat

2021: Arbetet kommer att pågå maj – oktober och utföras på hus nr 1-19, 59-75, 99-115, 125-145, 147-153 samt 155-157.

2022: Arbetet kommer att pågå maj – oktober och utföras på hus nr 21-25, 27-39, 41-57, 77-85, 87-97, 117-123, 159-165, 175-179, 181-187, 189-203, 205 (tvättstugan), 207-225, 227-235, 237-241 samt 243-247.

Du kommer att aviseras av entreprenören ca. en vecka innan arbetet påbörjas på ditt hus.

De som ska utföra fasadmålningen heter: Rosén Olsson Måleri AB, kontaktperson: Magnus Eklund, tfn: 070-763 00 01.

Detta gäller för etapp 1, sommaren 2021

Under vecka 21 kommer vi att börja med husen över det stora garaget mot Bryggavägen/Gustavavägen och fortsätter sedan i riktning mot bollplanen. Arbetet med den första byggnaden tar mellan ca 6 – 8 veckor efter att byggställningen är monterad. Målarna fortsätter sedan direkt till nästa byggnad efter att målningen har godkänts av Ekerö Bostäder.

Förberedelser som du måste göra:

Ha fritt från väggen och tre-fyra meter ut. Flytta undan möbler, cyklar, spaljéer, växter, markiser etc. från fasaden så att det går att komma åt att måla.

Om du har frågor om flytt av saker eller om målningsarbetet, är du välkommen att ringa till Jeremy Alverson, projektledare på Ekerö Bostäder, på telefon: 08-420 032 13.

Frågor och svar

  1. När måste alla nämnda artiklar flyttas?
    Svar: 1 – 2 veckor innan vår entreprenör sätter upp byggnadsställningen runt din byggnad kommer information att delas ut till hyresgästerna i de berörda lägenheterna. Då är det dags att flytta undan allt inför målningsarbetet.
  2. Om vi flyttar våra föremål 3 – 4 meter från fasaden, kommer det inte längre att finnas kvar nån yta i vår trädgård. Varför så långt ut från fasaden?
    Svar: Minst 3 meter behövs för arbetsutrymme och byggnadsställning (se bilden baksidan).
  3. Kastar Ekerö Bostäder mina saker om de inte plockas undan?
    Svar: Det är hyresgästens ansvar att ta undan alla saker. Det som är i vägen kommer att tas bort av Ekerö Bostäder och förvaras i 6 månader. Därefter slängs det om ingen gjort anspråk på detta. Kostnaderna för arbets- och transportkostnader, kommer att debiteras hyresgästen.

Under tiden som projektet pågår kommer fotbollsplanen i området att vara avstängd. Detta för att kunna ha en säker och tillgänglig plats att förvara bland annat byggnadsställningar på. Vi ber boende i området om överseende med detta.