Från och med idag har kösystemet ändrats.

Ekerö Bostäders styrelse beslutade att ändra Ekerö Bostäders kösystem från och med den 1 juli 2022.

Från och med 2022-07-01 har det uppdaterade kösystemet trätt i kraft och det finns nu bara två prioriteringsgrupper:
Prio 1: Folkbokförda i Ekerö kommun
Prio 2: Övriga

Det är viktigt att man som registrerad i bostadkön loggar in på Mina Sidor minst en gång per 12-månadersperiod för inte den ifyllda intresseanmälan ska raderas och man tappar alla sina köpoäng.

Läs mer om kösystemet här