Ny väg på Adelsö har fått namn

Nu har Kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om namn på den nya vägen invid Slagarvägen på Stenby 15:29 på Adelsö!

Den nya vägen har fått namnet Tegelbrännarvägen, vilket ligger helt i linje med platsens historia. Slagarvägen som ligger invid den nya vägen har fått sitt namn från en yrkestitel på tegelslagaren i ett tegelbruk. Nu har även den nya vägen fått ett namn som stammar från tegelbrukens epok.

Numreringen på den nya vägen är udda nummer från 7-33 och adresserna finns redan registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister adressdel.

Läs mer om Ekerö Bostäders nybyggnation via denna länk.