Unikt informationsmöte hölls

Tisdagen den 19 oktober 2021 höll Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen ett digitalt informationsmöte om kök- och badrumsrenovering med Ekerö Bostäders hyresgäster.

Ekerö Bostäder håller nu som bäst på att genomföra ett projekt avseende kök- och badrumsrenoveringar i alla våra bostadsområden. Som ett led i den processen har vi nu hållit ett informationsmöte via Teams (på grund av corona-rekommendationer), dit alla våra hyresgäster var välkomna. Förutom presentatörer från Ekerö Bostäder och från Hyresgästföreningen Region Stockholm, deltog 57 hyresgäster från våra 891 lägenheter i mötet.

Flera hyresgäster har hört av sig och meddelat att de inte har möjlighet att delta i ett digitalt möte och de kommer att få all information utskickad till sig i pappersformat.

Projektet kommer att pågå i 10-15 år och omfattar alla kök och badrum som ännu inte renoverats. Kök och badrum som nyligen renoverats kommer inte att omfattas av projektet, då vi det inte finns någon nytta i att riva ett relativt nytt kök eller badrum.

Nu finns filmade versioner av Ekerö Bostäders och Hyresgästföreningens presentationer publicerade här på vår hemsida. Det finns även nedladdningsbara pdf:er av presentationerna att tillgå.

Vi jobbar som bäst på att sammanställa de frågor och svar som uppkom vid mötet och kommer att komplettera informationen här på hemsidan med dessa så snart som möjligt.

Stort tack till alla ni hyresgäster som deltog och bidrog med era frågor och åsikter!

Länk till information från mötet