Nyheter: Sopor

Frågor och svar om sophantering.

Var kan jag slänga mina flyttkartonger?

I alla områden finns hushållsnära källsortering där du kan lämna alla dina sopor i de kärl som finns uppställda. Tänk på att inte lämna dina sopor bredvid kärlen.

Vad gör jag med mina grovsopor?

Grovsopor och farligt avfall lämnas på Skå Återvinningscentral. Alla boende i Ekerö kommun har tillgång till att gratis lämna grovsopor och farligt avfall på Skå Återvinningscentral. Ett passerkort per hushåll […]

Kan jag källsortera hos Ekerö Bostäder?

Ja, i de flesta av Ekerö Bostäders områden finns fastighetsnära källsortering. Källsortering ska göras i följande sorteringar: Glasförpackningar (vitt och färgat) Returpapper (tidningspapper, broschyrer, kataloger etc.) Pappersförpackningar (kartong, wellpapp etc.) Plastförpackningar […]

Finns det matavfallsinsamling i Ekerö kommun?

Ja, Ekerö kommun använder sig av matavfallsinsamlingen Gröna Påsen. Du kan läsa mer om den under rubriken sophantering.