2022 års hyresnivåer är klara!

AB Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen har nu träffat en överenskommelse om hyreshöjning för 2022.

Hyrorna för 2022 i bolagets samtliga bostadslägenheter höjs med 1,95% från och med 1 januari 2022.

Även denna gång blev det ett ettårsavtal vilket innebär att förhandlingsresultatet gäller för 2022 och att det inför 2023 kommer att bli nya hyresförhandlingar.

Förhandlingarna har genomförts i mycket god anda och båda parter är nöjda med det slutgiltiga resultatet och glada över att Ekerö Bostäders hyresgäster slipper retroaktivitet.


Även för garage och parkeringsplatser, vilka ligger utanför förhandlingsordning, har hyreshöjning för 2022 fastställts. Här höjs alla platser med 1,4% från och med den 1 januari 2022.

Ytterligare information fås av verkställande direktör Ann Söderström tel. 08-420 032 01