Byte av portar på Fårhagsplan

Nu påbörjas arbetet med att byta ut alla portpartier på Fårhagsplan.

Portarna på Fårhagsplan kommer att bytas i två etapper.

Etapp 1: Port nr 2, 4, 6, 15, 17, 19

Torsdag den 19 augusti påbörjas den första etappen och portarna till de sex trapphusen kommer att bytas. Företaget som utför arbetet heter Entredo AB och portbytet beräknas pågå som längst t.o.m. onsdag 25 augusti. Låsen kommer att föras över till de nya portarna så, det är samma nyckel som gäller även efter portbytet.

Etapp 2: Port nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Andra etappen kommer att genomföras under 2022.