Områdesinventering pågår

Under hela sommaren kommer det att pågå en inventering av samtliga våra bostadsområden.

Det innebär att alla fasader, fönster- och dörrpartier, portar och balkonger med mera kommer att kontrolleras. Detta är för att vi ska få en tydlig bild av underhållsbehovet inom våra fastigheter.

Vi har tagit hjälp av två konsulter, Frida och Stefan, för detta arbete. De kommer att gå runt i bostadsområden och undersöka husens ytskikt. För att det ska synas att de arbetar för oss kommer de att ha reflexvästar med Ekerö Bostäders logotyp.

Denna inventering kommer att utföras både under veckodagar och helger för att alla områden ska hinnas med i tid.